19.6 C
София
събота, 24 септември 2022 г.

ЕК с наказателна процедура срещу България

снимка: БНТ

Брюксел откри наказателна процедура срещу България заради достъпа до данни от свидетелствата за съдимост.

ЕК съобщи, че открива наказателни процедури срещу България, Кипър, Гърция, Малта и Португалия за неправилно прилагане на правилата за обмен на данни по свидетелствата за съдимост и за създаването на съответната европейска информационна система (ECRIS).

Системата действа с решение от 2012 г. и позволява електронен обмен на данни от свидетелствата за съдимост между властите в целия ЕС по еднакъв и съвместим начин. Системата също така предоставя на съдиите, прокурорите и други компетентни органи лесен достъп до изчерпателна информация за криминалната история на засегнатите лица, включително в кои държави от ЕС това лице е било осъждано преди това. По този начин не позволява на нарушителите да избягат от криминалното си минало, когато се преместват от една държава членка на ЕС в друга.

Комисията е установила проблеми в България, Кипър, Гърция, Малта и Португалия, свързани с електронното взаимно свързване и ефективния обмен на информация от свидетелствата за съдимост. Друга причина за безпокойство са отговорите на искания за информация за присъди: понякога те не се дават в срок или пък въобще не се предоставят. Петте държави-членки разполагат с два месеца, за да изяснят мерките, които са предприели, за да гарантират правилното прилагане на тези инструменти на практика.

Комисията реши днес да изпрати мотивирани становища на България и Словакия за нетранспониране на Директива относно насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници. Тази директива предоставя правната рамка за развитието на възобновяема енергия във всички сектори на икономиката на ЕС и определя обвързваща цел за възобновяема енергия за ЕС за 2030 г. от най-малко 32%.

Държавите членки трябваше да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до 30 юни 2021 г. Нито България, нито Словакия са информирали Комисията за разпоредбите, приети, за да се съобразят с нея. В резултат на това през юли 2021 г. до двете държави-членки беше изпратено официално уведомително писмо и сега се изпращат мотивирани становища, като се има предвид, че до днес на Комисията не са били съобщени мерки за транспониране. При липса на задоволителен отговор в рамките на два месеца, Комисията може да отнесе делата до Съда на Европейския съюз.

Източник: БНТ

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html